Cookie- og privatlivspolitik

Ved at benytte denne hjemmeside, www.bonusautomat.dk, accepterer du, at vi bruger cookies.

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger:

Bonus (En del af Uno-X Danmark A/S)
CVR 2981 8231
E-mail: kunde@center.bonusautomat.dk
Telefon: +45 7026 5678

Privatlivspolitik

DATAANSVAR

Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Bonus (En del af Uno-X Danmark A/S) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Uno-X Danmark
Adresse: Buddingevej 195, 2860 Søborg
CVR: 29818231
Telefonnr.: 70265678
Mail: kunde@center.bonusautomat.dk
Website: unox.dk

Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål.

DATABEHANDLING

Vi anvender data om dig til at opfylde den aftale, der er indgået mellem dig og Bonus.
Derudover bruger vi data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester.

De data, vi anvender, omfatter:

 • Almindelige persondata
 • CPR-nummer (hvis du opretter en Uno-X konto)
 • Transaktionsdata

 

En række af ovenstående oplysninger er nødvendige for, at vi kan gennemføre den aftale, der indgås mellem dig og Bonus.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
De data vi indsamler om dig, anvendes til:

 • Oprettelse af brugerprofil
 • Kundeadministration, herunder fakturering
 • Opfyldelse af en anmodning om at tilføje/ændre et Uno-X kort via Idemia
 • Markedsføring af produkter og tjenesteydelser
 • Forbedring af vores produkter og tjenester, herunder ved anonym statistik

Vi kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, vi har behov for at bruge. Vi vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for dig.

Vi indsamler og opbevarer kun dine persondata, når vi har et retsligt grundlag
Retsgrundlaget for vores indsamling og brug af dine persondata er for det første, at dette er nødvendigt for at opfylde den aftale der er indgået mellem dig og Bonus, eller fordi det er nødvendigt for at kunne indgå en sådan aftale. Dette retsgrundlag findes i artikel 6, stk. 1, litra b) i persondataforordningen (GDPR).

For det andet er retsgrundlaget vores legitime interesser i at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester, samt de øvrige formål, som er beskrevet ovenfor. Dette retsgrundlag findes i artikel 6, stk. 1, litra f) i persondataforordningen (GDPR). Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse (protestere) mod sådan en indsamling, opbevaring og brug af dine persondata (læse mere herom nederst i privatlivspolitikken).

Retsgrundlaget for indsamling af personoplysninger via cookies (nærmere beskrevet nedenfor under ”Cookiedeklaration”) er dit samtykke. Dette retsgrundlag findes i artikel 6, stk. 1, litra a) i persondataforordningen (GDPR).

CPR-nummer bruges til NemID-verifikation, hvis du opretter en Uno-X konto. Retsgrundlaget for indsamling af dit CPR-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Endeligt kan det i visse tilfælde være lovpligtigt for os at indsamle, anvende og opbevare dine persondata, fx med henblik på at kunne dokumentere vores bogføring og regnskaber. Dette retsgrundlag findes i artikel 6, stk. 1, litra c) i persondataforordningen (GDPR).

I de tilfælde hvor ovenstående betingelser ikke er opfyldt, vil vi beder om dit samtykke til at indsamle, anvende og opbevare dine personoplysninger, i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a) i persondataforordningen (GDPR). Du vil i så fald få besked om dette. Hvis du giver dit samtykke til vores indsamling, brug og opbevaring af dine persondata, har du til enhver tid ret til at trække det tilbage.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. I relation til ovenstående indsamling af persondata, betyder det, at oplysningerne der indsamles om dig slettes senest 5 år efter det regnskabsår, hvor oplysningerne er indsamlet.

Vi deler dine personoplysninger med tredjeparter
Vi deler dine personoplysninger med de banker og betalingstjenester, som vi samarbejder med.
Derudover deler vi oplysningerne med vores IT-leverandører (hosting-udbyder), der opbevarer oplysningerne for os.

Derudover bliver dine personoplysninger delt med sociale medier, herunder Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn og TV2-gruppen. Disse anvendes kun som led i vores markedsføring, f.eks. ved retargeting og anden målrettet annoncering på de førnævnte sociale medier.

Desuden deler vi personoplysninger via andre internettjenester via cookies. Disse er beskrevet nedenfor under afsnittet ”Cookiedeklaration”.

Kameraovervågning i Bonus vaskehaller
I vores vaskehaller har vi videoovervågning for at sikre kvaliteten af de vaskeprogrammer vi tilbyder.

Skulle der opstå situationer i vaskehallen som kræver særlig opmærksomhed har vi installeret kameraovervågning til din sikkerhed så situationer efterfølgende kan blive belyst.

Optagelserne/data vil blive lageret i 30 dage og bruges kun til dokumentation – herefter vil data blive slettet.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig i Danmark. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse.
Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at få dine data overført – dataportabilitet
Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, kan du fra Mit Uno-X downloade de persondata, vi har registreret om dig i et almindeligt anvendt format.

Du ret til at modsætte dig profilering
Du har ret til at modsætte dig, at en afgørelse udelukkende sker ved en automatiseret proces.
Vores godkendelse af dig som kortkunde sker i en automatiseret proces, som bl.a. indeholder kreditvurdering. Det er nødvendigt for at indgå kundekontrakten med dig. Hvis du har spørgsmål angående resultatet af vores vurdering, er du altid velkommen til at kontakte kundeservice.

Du har ret til at klage til Datatilsynet
Hvis du er utilfreds med vores indsamling, brug og opbevaring af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Du kan finde flere oplysninger her:
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet

FAQ om Cookies

Hvad er cookies?
En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på din computer, for at de kan holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren, næste gang du besøger websitet. En cookie er ikke et program og kan per definition ikke indeholde virus.

Hvilke typer cookies findes der?
Der findes overordnet to typer cookies, "HTML cookies" og ”flash cookies”. HTML- cookies bliver typisk afviklet af browseren, mens flash cookies afvikles af et program. En hjemmeside kan således indeholde både browser cookies og flash cookies. Man kan overordnet set inddele cookies efter kategorier:

 1. Session cookie: Session cookies, der sættes af websitet, bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden og huske om du fx er logget ind. Session cookies slettes automatisk, når du lukker din browser.
   
 2. Session cookie (3. part): Session cookies, der sættes af et 3. part website, bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden og huske om du fx er logget ind. Session cookies der sættes af 3. part slettes automatisk, når du lukker din browser.
   
 3. Persistent cookie: Persistent cookies, der sættes af websitet selv. Persistent cookies gemmes på brugerens enhed og udløber på en given dato/tid, som beskrevet ved hver enkelt cookie.
   
 4. Persistent cookie (3. part): Persistent cookies, der sættes af et 3. parts website, som websitet er forbundet til. Persistent cookies gemmes på brugerens enhed og udløber på en given dato/tidsinternval.
   

Hvorfor bruger Bonus Danmark cookies?
Websitet lægger cookies på brugerens udstyr (pc, mobil og lign) for at sikre en optimal kommunikation mellem website og brugerens browser. Ligeledes benyttes cookies i login processen med NemID. Der bliver både sat cookies ved besøg på den åbne del af Bonus (før login) og på den lukkede del (efter login).
 

Hvilken gavn har du af cookies?
Først og fremmest bidrager cookies til at kunne øge hjemmesidens brugervenlighed og tilbyde bekvemme funktioner. Uden cookies vil besøgende skulle undvære mange funktioner og faste indstillinger af brugerpræferencer, som f.eks. sprog eller brugernavn.
 

Er cookies mine digitale fodspor?
Ja! Cookies, der bliver på maskinen, når du forlader et website, indeholder oplysninger om din færden, altså hvor du kom fra, og hvor du tog hen. Men det er kun den, der har lagt cookien på maskinen, som kan læse den. Derfor er dit ”digitale fodspor”, altså cookien, en hjælp til at genkende dig og levere den service, som du forventer.
 

Kan jeg blive advaret om cookies, inden jeg besøger en website?
Det er lovpligtigt, at informere om brugen af cookies så snart et website besøges. Hvis du gerne vil undgå denne advarsel, kan du indstille alle browsere til enten at advare dig, bede om din accept af cookies, automatisk godkende cookies eller afvise cookies. Du skal dog være opmærksom på, at der ikke kan logges ind på Bonus, med mindre cookies er accepteret.
Alle browsere indeholder funktioner, som muliggør selektiv sletning af cookies. Se sidste afsnit: ”Hvordan slettes cookies?”
 

Hvad er levetiden af en cookie?
Cookiens levetid varierer, efter hvad de enkelte websites har sat dem til. En session cookie forsvinder typisk, så snart du lukker browservinduet. Andre typer cookies kan eksistere i flere år.
 

Hvad er 3. part cookies (trediepartscookies)?
En cookie, der kan placeres af både website og analyseprogrammer. Data fra fx statistik bruges af websitet, og sendes til udbyderen af statistikprogrammet. Hos Bonus benytter vi Google Analytics som analyseprogram.
 

Hvordan slettes cookies?
Hvis du ikke ønsker cookies kan du altid slette dem, og du kan stadig navigere rundt på dele af sitet. Nedenfor findes vejledninger til at fjerne cookies fra din browser.

Spørgsmål og klagevejledning

Har du spørgsmål?
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7026 5678 eller kunde@center.bonusautomat.dk.

 

Sådan kan du klage over hjemmesidens information om cookies
Hjemmesiden er en del af Bonus cookiemærke, og hvis du som bruger mener, at hjemmesiden ikke overholder cookie-reglerne, kan du derfor rette din klage til Bonus.

Du skal sende din klage til Bonus på kunde@center.bonusautomat.dk. Klagen skal indeholde:

 • Dit navn
 • Din adresse
 • Din e-mail
 • Dit telefonnummer
 • Hjemmesidens www adresse
 • Detaljeret beskrivelse af klagens indhold

Bonus vil herefter behandle din klage inden for rimelig tid.

Cookiedeklaration

Bare spørg os

Ring til os på tlf. 70 26 56 78 eller få svar via chat eller e-mail alle hverdage mellem 8 og 16. Uden for åbningstiden kan du få fat i vores telefonvagt.